1398/2/8 يكشنبه بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور واحد سی سخت دکترسجادی به همراه، مدیر نظارت - ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان از واحد سی سخت بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد سی سخت رئیس دانشگاه پیام نور استان به همراه مدیر نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه پیام نوراستان از دانشگاه پیام نور واحد سی سخت بازدید واز نزدیک در جریان مهمترین مسائل ومشکلات این  واحد قرار گرفتند. دراین دیدار ابتدا رئیس دانشگاه پیام نور واحد سی سخت ضمن خیر مقدم وخوش آمدگویی به بیان مهمترین مسائل و مشکلات این دو دانشگاه پرداخت. ارسلان بی نیاز مهمترین مشکل و معضل واحد سی سخت را نداشتن فضای فیزیکی مناسب بیان نمود وابراز امیدواری کرد درصورت بهره برداری از ساختمان اداری آموزشی این واحد دانشجویان وهمکاران در فضایی بهتر ومفرح تر به ادامه فعالیت خود می پردازند. رئیس دانشگاه پیام نوراستان درجریان بازدید از این  واحد ضمن عرض خدا قوت وخسته نباشید خدمت کارکنان این  واحد گفت، درحد توان و امکانات نسبت به حل مشکلات این  واحد اقدام خواهیم نمود. دکتر سجادی به موقعیت خوب جفرافیایی این شهر اشاره کرد وگفت با توجه به  موقعیت خوب وآب وهوای منحصر به فرد شهر سی سخت  قطعا پیشرفت دانشگاه در پیشرفت وتوسعه این شهر بی تاثیر نخواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر